เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00

เบอร์โทรติดต่อ

Menu
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ยุโรป 955 พีเรียดจาก จาก 150 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC190192

ZIST15 ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง] 9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 8 ก.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190222

ZIST14 ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ] 9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 8 ก.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190549

EASY WONDERFUL TURKEY (MAY - JUL 19) บิน PS พักโรงแรม 4 ดาว

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190656

ทัวร์ตุรกี Turkey Variety 8 วัน 6 คืน SMTR-PS1229

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 7 พ.ย. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
21 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
8 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190753

PTK05-PS PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) ม้าไม้จาลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้าพุเกลือแร่ร้อน ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 6 ส.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
30 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190754

PTK06-PS PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ส.ค. - 18 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
25 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190657

ทัวร์ตุรกี Amazing Istanbul 8 วัน 6 คืน SMTR-PS1230

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 29 ก.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190794

IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N(SEP-NOV)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
เดินทางช่วง
5 ก.ย. - 5 พ.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190659

ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change 6 วัน 3 คืน SMRU-W51178

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 24 ต.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191001

WY112 ไปซิคะ..PARIS FRANCE

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ล่องเรือแม่น้ำแชน อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
 • ช้อปปิ้งกระจายย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท
เดินทางช่วง
31 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 150 โปรแกรม