เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ยุโรป 1028 พีเรียดจาก จาก 155 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC191370

FT-IST GF02C- ตุรกี + บาห์เรน เที่ยวฟิน มหานคร 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 17 พ.ย. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191780

EASY WONDERFUL IN TURKEY

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
4 พ.ย. - 30 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190754

PTK06-PS PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
เดินทางช่วง
25 ส.ค. - 18 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
25 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190656

ทัวร์ตุรกี Turkey Variety 8 วัน 6 คืน SMTR-PS1229

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ย. - 7 พ.ย. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191397

PTK07-KU PRO TURKEY RED APPLE FARM 9D7N

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 17 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190659

ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change 6 วัน 3 คืน SMRU-W51178

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 24 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191001

WY112 ไปซิคะ..PARIS FRANCE

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ล่องเรือแม่น้ำแชน อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
 • ช้อปปิ้งกระจายย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท
เดินทางช่วง
31 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190652

ทัวร์ตุรกี Wonder Turkey 9 วัน 6 คืน SMTR-W51266

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 1 พ.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 6 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191407

ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน RU-T51328

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ต.ค. 62 - 26 มี.ค. 63 (22 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191676

EASY WINTER IN TURKEY

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย แถมฟรีพวงกุญแจที่ระลึก+ชาแอปเปิ้ล
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
8 ต.ค. 62 - 2 เม.ย. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 155 โปรแกรม