เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00

เบอร์โทรติดต่อ

Menu
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จีน 1203 พีเรียดจาก จาก 122 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC190814

PROMOTION HONGKONG SHENZHEN AUG 19 BY HX

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง เซินเจิ้น-วัดดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย –ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด+ไวน์แดง
 • City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย
เดินทางช่วง
1 ส.ค. - 31 ส.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190026

CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 23 ก.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190761

HC13-HX LUCKY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ 3 มิติ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
เดินทางช่วง
6 ก.ค. - 28 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190790

็Promotion Hong Kong Shenzhen

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น , วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center, วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ,
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 27 ก.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190815

PROMOTION HONGKONG SHENZHEN SEP 19 BY CX

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง เซนเจิ้น-วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย –ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
 • City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย
เดินทางช่วง
31 ส.ค. - 24 ก.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190047

FD401ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 23 ธ.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190050

FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 23 ธ.ค. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190054

FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 23 ต.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190983

(HKSZHX) HONGKONG SHENZHEN 5,888 BY HX

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด+ไวน์แดง
 • City Gate Outlet , Lowu Center , จิมซาจุย
เดินทางช่วง
23 ก.ค. - 1 ก.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191086

HC1-RJ Saver Hkg-Szx 3 Days

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โชว์น้ำพุ 3 มิติ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด,ไวน์แดง,เป็ดย่าง
 • หลอหวู่,จิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 20 ก.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 122 โปรแกรม