เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 164 พีเรียดจาก จาก 15 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC192759

ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
เดินทางช่วง
9 ก.พ. - 7 พ.ค. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192034

BT-JAI01_FD มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190611

BT-GAY01_FD มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192699

ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ] 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
เดินทางช่วง
17 ม.ค. - 19 พ.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192761

ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
เดินทางช่วง
17 ม.ค. - 19 พ.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190466

GO2GAY-FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
5 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190568

BT-DEL02_TG มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 23 มี.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190566

BT-GAY02_FD มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC193318

IND-02 นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล (ลุมพินี-กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี-สารนาถ-สาวัตถี-คายา) (8

 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC193180

4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน WE 2018

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม