เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เนเธอร์แลนด์ 15 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC190137

ZAMS05 ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ออกแทนต์] 7D5N

  • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ย. - 8 พ.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191354

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์

  • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง
  • Shopping Outlet
เดินทางช่วง
5 ก.ย. 62 - 2 ม.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
18 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190138

ZAMS06 ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ซีรีส] 7D5N

  • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190543

EASY HIGHLIGHT WESTERN EUROPE 8D5N BY QR (FR-BE-NE) SEP-OCT

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 28 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62