เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ศรีลังกา 15 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC192133

มหัศจรรย์...SRILANKA

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 22 ธ.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190764

BT-CMB01_SL มหัศจรรย์..ศรีลังกา

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 5 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC192027

Sri Lanka 4D 2N BY UL

  • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62