เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 288 พีเรียดจาก จาก 50 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC200835

ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200621

WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ [BR]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | เซอร์แมท | เจนีวา | โลซานน์ | เบิร์น| อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
10 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
10 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC193360

EASY CHARMING VILLAGE EUROPE 7D4N BY CX (FR-SW) MAR 20

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มี.ค. - 23 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192683

ZMXP16 ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192276

TG992 GRAND SWISS 7วัน 4คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบที่ชวนหลงไหล นั่ง SHUTTLE TRAIN ชมหมู่บ้านสุดน่ารัก เมืองซอฟฮาวเซ่น สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ เมืองเจนีว่านำท่านชมทะเลสาบเจนีวา/น้ำพุจรวดเจ็ทโด เมืองโลซานวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม เมืองแองเกิลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์นชมสิงโตหินแกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล
 • ช้อปปิ้งAubonneOutletแบรนด์เนมมากมาย
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC193393

TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.พ. - 22 มิ.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
23 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
4 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200507

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 12 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200509

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200598

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์ | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 28 ก.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192676

ZZRH11 สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 18 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 50 โปรแกรม