เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 141 พีเรียดจาก จาก 22 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC200868

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC201169

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC194251

VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
27 พ.ค. - 20 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200839

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 24/01/2020

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
 • ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
27 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192594

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190576

BT-TPE02_SL มหัศจรรย์..TAIPEI

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
 • ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC190575

BT-TPE03_SL มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200861

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 24 ต.ค. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200863

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด
เดินทางช่วง
27 พ.ค. - 24 ต.ค. 63 (39 ช่วงวันเดินทาง)
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192129

CI-201 ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน พักโรงแรม:พักที่นิวไทเป1คืน(อาบน้ำแร่) เจี้ยอี้ 1คืน ไทจง 1คืน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 28 มิ.ย. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม