เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 924 พีเรียดจาก จาก 81 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC194251

VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
9 ก.พ. - 20 มิ.ย. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200444

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 24 มี.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200617

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว | Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
11 ก.พ. - 27 มี.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC193264

VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 เริ่มต้น 14888

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ม.ค. - 25 มี.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200838

HTP-XW53-S01 HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ UPDATE 24/01/2020

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 24 มี.ค. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200839

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 24/01/2020

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
 • ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 4 มิ.ย. 63 (92 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC192807

VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
 • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
เดินทางช่วง
30 ม.ค. - 25 มี.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC200604

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน BY (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 20 มี.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC194252

VWTPE-05 TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักเจียอี้ 1 คืน เถาหยวน 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า ตลาดกลางคืนเถาหยวน และตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
12 ก.พ. - 18 เม.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด BTOC191589

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
 • ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 28 มี.ค. 63 (56 ช่วงวันเดินทาง)
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 81 โปรแกรม