เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 257 พีเรียดจาก จาก 24 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC191370

FT-IST GF02C- ตุรกี + บาห์เรน เที่ยวฟิน มหานคร 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 17 พ.ย. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191780

EASY WONDERFUL IN TURKEY

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
4 พ.ย. - 30 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190754

PTK06-PS PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
เดินทางช่วง
25 ส.ค. - 18 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
25 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190656

ทัวร์ตุรกี Turkey Variety 8 วัน 6 คืน SMTR-PS1229

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ย. - 7 พ.ย. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191397

PTK07-KU PRO TURKEY RED APPLE FARM 9D7N

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 17 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190652

ทัวร์ตุรกี Wonder Turkey 9 วัน 6 คืน SMTR-W51266

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 1 พ.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 6 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191676

EASY WINTER IN TURKEY

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย แถมฟรีพวงกุญแจที่ระลึก+ชาแอปเปิ้ล
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
8 ต.ค. 62 - 2 เม.ย. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190565

BT-IST01_TK มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน
เดินทางช่วง
4 ก.ย. - 25 ธ.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190796

IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (OCT-DEC)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC191458

ZIST19 ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่
 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 7 ม.ค. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
3 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม