เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00

เบอร์โทรติดต่อ

Menu
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม 1278 พีเรียดจาก จาก 83 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC190614

BT-VN01_VZ มหัศจรรย์....DALAT

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ก.ค. - 25 ต.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190168

ZSGN07 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ฟ้าจรดทราย] 3D2N 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 27 ต.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190220

ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 28 ต.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190234

ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 28 ต.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190553

EASY AWESOME DALAT SAIGON APR-OCT'19

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 มิ.ย. - 30 ต.ค. 62 (19 ช่วงวันเดินทาง)
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190082

VZDLI01  เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.ค. - 22 ก.ย. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190115

ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์] 3D2N - พักบานาฮิลส์ 1 คืน 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ส.ค. - 23 ต.ค. 62 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190136

ZHAN09 เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ [เลสโก สะพานแก้ว] 4D3N 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 29 ธ.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190259

BZHAN16 BEAUTY HANOI SAPA 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 25 ส.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
ทัวร์โค๊ด BTOC190750

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ43-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค ( - / L / D ) วันที่สอง บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้ – พระราชวังไดนอย – ล่องเรือแม่น้ำหอม ( B / L / D ) วันที่สาม เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน - พายเรือกระด้ง ( B / L / D ) วันที่สี่ วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / อิสระ / - )
 • ตลาดห่าน
เดินทางช่วง
2 ก.ค. - 25 ส.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
9 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 83 โปรแกรม