เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00

เบอร์โทรติดต่อ

ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N - BTOC190234

ซ่อน

ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N

รหัสทัวร์

BTOC190234
ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N

เดินทางช่วง

3 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน
/
เริ่มต้น
7,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 25
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์