เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

GO2GAY-FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) - BTOC190466

ซ่อน

GO2GAY-FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสทัวร์

BTOC190466
GO2GAY-FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

เดินทางช่วง

27 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )
6 วัน 5 คืน /
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 24,888 30,788 แสดง - 25
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 24,888 30,788 แสดง - 25
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 24,888 30,788 แสดง - 2
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 25,888 31,788 แสดง - 25
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25,888 31,788 แสดง - 25
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 24,888 30,788 แสดง - 25
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 24,888 30,788 แสดง - 25
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 22,888 28,788 แสดง - 1
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 24,888 30,788 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์