เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

BT-LAO01_PG มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง - BTOC190562

ซ่อน

BT-LAO01_PG มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง

รหัสทัวร์

BTOC190562
BT-LAO01_PG มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง

เดินทางช่วง

7 ก.พ. 63 - 21 มิ.ย. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน
/
เริ่มต้น
12,900 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 14,900 17,900 แสดง - 24
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 14,900 17,900 แสดง - 24
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 12,900 15,900 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์