เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SUPERB DUO PLUS MAL-SIN 4DAYS 3NIGHT(AK+TR) APR - DEC 2019 เก็บทิปสนามบิน 1500 test - BTOC191122

ซ่อน

SUPERB DUO PLUS MAL-SIN 4DAYS 3NIGHT(AK+TR) APR - DEC 2019 เก็บทิปสนามบิน 1500 test

รหัสทัวร์

BTOC191122
SUPERB DUO PLUS MAL-SIN 4DAYS 3NIGHT(AK+TR) APR - DEC 2019 เก็บทิปสนามบิน 1500 test

เดินทางช่วง

10 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )
4 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น
14,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 31
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์