เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

HOT PRO JEJU SUMMER - BTOC191210

ซ่อน

HOT PRO JEJU SUMMER

รหัสทัวร์

BTOC191210
HOT PRO JEJU SUMMER
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม - ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เดินทางช่วง

19 ก.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 43 ช่วงวันเดินทาง )
4 วัน 2 คืน
/
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 6,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 9,300 15,200 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 6,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 6,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,300 19,200 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 6,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 5,500 11,400 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 5,700 11,600 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 5,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดทัวร์