เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

PMM01-DD PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว - BTOC191357

ซ่อน

PMM01-DD PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว

รหัสทัวร์

BTOC191357
PMM01-DD PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว
อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก
เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต

เดินทางช่วง

4 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )
/
เริ่มต้น
3,899 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 5,299 5,299 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 5,299 5,299 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 5,599 5,599 แสดง - 25
14 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 5,599 5,599 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 5,599 5,599 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 5,299 5,299 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 5,499 5,499 แสดง - 25
27 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 5,099 5,099 แสดง - 25
1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 2 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
3 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 5,599 5,599 แสดง - 25
7 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
10 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 5,599 5,599 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 25
28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 6,599 6,599 แสดง - 25
29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 6,599 6,599 แสดง - 25
30 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 6,599 6,599 แสดง - 25
31 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 6,599 6,599 แสดง - 25
11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
19 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 4,999 4,999 แสดง - 25
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 3,899 3,899 แสดง - 25
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 4,499 4,499 แสดง - 25
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 4,799 4,799 แสดง - 25
28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 4,799 4,799 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์