เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย - BTOC191435

ซ่อน

FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย

รหัสทัวร์

BTOC191435
FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย
โจ๊กร้อนๆ เสริฟพร้อมกับ ขนมจีบกุ้งตัวโตๆ , ฮะเก๋าแท้รสชาติต้นตำหรับ และอาหารติ่มซ่ำแบบคนฮ่องกงดังเดิม
เที่ยวฮ่องกงง่ายๆได้ทุกวัน , ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักจะสำเร็จทุกประการ , สัการะท่านเทพเจ้าแชกง , ขอสุขภาพและความรักที่หวังต้าเซียน
สัการะท่านแชกงพร้อมหมุนกังหันนำโชคให้สำเร็จตามความปราถณา , ชมความสวยงามของ 12 นักษัตรทีี่วัดหวังต้าเซียนและขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย , เดินช้อปปิ้งสุดชิวที่ถนนนาธาน

เดินทางช่วง

16 ก.ค. 62 - 14 ก.ย. 62 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )
/
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 1 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 2,599 2,599 แสดง - 10
Sold Out

รายละเอียดทัวร์