เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD) JAN-APR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500 - BTOC191542

ซ่อน

SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD) JAN-APR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500

รหัสทัวร์

BTOC191542
SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD)   JAN-APR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500

เดินทางช่วง

7 ก.พ. 63 - 27 ก.ค. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )
4 วัน 3 คืน
/
เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 8,999 12,899 แสดง - 32
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 11,999 15,899 แสดง - 35
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 11,999 15,899 แสดง - 35
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 10,999 14,899 แสดง - 35
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 10,999 14,899 แสดง - 31
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 10,999 14,899 แสดง - 35
16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31
24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์