เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD) JAN-APR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500 - BTOC191542

ซ่อน

SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD) JAN-APR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500

รหัสทัวร์

BTOC191542
SUPERB HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD)   JAN-APR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500

เดินทางช่วง

10 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
4 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 35
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 35
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 9,999 13,899 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์