เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SUPERB THE FLASH MALAYSIA 3DAYS 2NIGHTS (MH) JAN-MAR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500 - BTOC191625

ซ่อน

SUPERB THE FLASH MALAYSIA 3DAYS 2NIGHTS (MH) JAN-MAR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500

รหัสทัวร์

BTOC191625
SUPERB THE FLASH MALAYSIA 3DAYS 2NIGHTS (MH)   JAN-MAR 2020 เก็บทิปสนามบิน 1500

เดินทางช่วง

2 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน /
เริ่มต้น
7,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 9,555 13,055 แสดง - 31
24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 31
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 7,999 11,499 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์