เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

FT-RGN FD03V พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1 วัน - BTOC191728

ซ่อน

FT-RGN FD03V พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1 วัน

รหัสทัวร์

BTOC191728
FT-RGN FD03V พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1 วัน

เดินทางช่วง

27 ส.ค. 62 - 29 พ.ย. 62 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )
/
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 30
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 30
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
29 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 30
Sold Out
5 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
12 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 3,299 3,299 แสดง - 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์