เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS 2NIGHTS (SL) MAR-APR 2019 เก็บทิปสนามบิน1850 - BTOC191766

ซ่อน

SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS 2NIGHTS (SL) MAR-APR 2019 เก็บทิปสนามบิน1850

รหัสทัวร์

BTOC191766
SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS 2NIGHTS (SL) 
MAR-APR 2019 เก็บทิปสนามบิน1850

เดินทางช่วง

1 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน
/
เริ่มต้น
8,888 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
2 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
3 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
9 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 0
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
11 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
18 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
30 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 8,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
31 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 8,888 12,388 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์