เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน - BTOC191786

ซ่อน

HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน

รหัสทัวร์

BTOC191786
HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น

เดินทางช่วง

14 ก.ย. 62 - 24 มี.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 5,999 9,499 แสดง - 19
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 4,999 8,499 แสดง - 19
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 4,999 8,499 แสดง - 19
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 6,999 10,499 แสดง - 19
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 6,999 10,499 แสดง - 19
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 6,999 10,499 แสดง - 19
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 11,999 17,499 แสดง - 19
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 6,999 10,499 แสดง - 19
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 6,999 10,499 แสดง - 19
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 19
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 19
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 6,999 10,499 แสดง - 19
Sold Out

รายละเอียดทัวร์