เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน - BTOC191786

ซ่อน

HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน

รหัสทัวร์

BTOC191786
HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น

เดินทางช่วง

23 ก.พ. 63 - 24 มี.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน
/
เริ่มต้น
6,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 6,999 10,499 แสดง - 19
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 19
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 7,999 11,499 แสดง - 19
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 6,999 10,499 แสดง - 19

รายละเอียดทัวร์