เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

MALAYSIA 3D2N BY TG - BTOC191841

ซ่อน

MALAYSIA 3D2N BY TG

รหัสทัวร์

BTOC191841
MALAYSIA 3D2N BY TG
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – พระราชวังอิสตานาเนการา – จัตุรัสเมอร์เดก้า - ตึกแฝดปิโตรนาส วันที่สองของการเดินทาง กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (ขึ้นกระเช้าไป-กลับ) วันที่สามของการเดินทาง กัวลาลัมเปอร์ – วัดถ้ำบาตู – MITSUI OUTLET – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

เดินทางช่วง

6 ก.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,900 16,800 แสดง - 20
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 13,900 16,800 แสดง - 20
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 12,900 15,800 แสดง - 20
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 13,900 16,800 แสดง - 20
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,900 16,800 แสดง - 20
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,900 16,800 แสดง - 20
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,900 16,800 แสดง - 20
Sold Out

รายละเอียดทัวร์