เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ZCDG20 ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [เลสโก กังหันลมหอบรัก] - BTOC192622

ซ่อน

ZCDG20 ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [เลสโก กังหันลมหอบรัก]

รหัสทัวร์

BTOC192622
ZCDG20 ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [เลสโก กังหันลมหอบรัก]
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น"

เดินทางช่วง

14 มี.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
8 วัน 5 คืน
/
เริ่มต้น
39,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 39,999 49,998 แสดง - 31
Sold Out
9 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 42,999 52,998 แสดง - 31
30 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63 42,999 52,998 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์