เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ZZRH11 สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส - BTOC192676

ซ่อน

ZZRH11 สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส

รหัสทัวร์

BTOC192676
ZZRH11 สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส
พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"

เดินทางช่วง

6 มี.ค. 63 - 18 มิ.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )
7 วัน 4 คืน
/
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 45,999 58,998 แสดง - 31
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 46,999 59,998 แสดง - 31
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 49,999 62,998 แสดง - 31
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 48,999 61,998 แสดง - 31
Sold Out

รายละเอียดทัวร์