เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน - BTOC192782

ซ่อน

VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์

BTOC192782
VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สแปร์โร่ฮิลล์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต เมืองซากอร์ส ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์ บาซิล

เดินทางช่วง

15 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
6 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 33,999 39,499 แสดง - 25
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 31,999 37,499 แสดง - 25
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 33,999 39,499 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์