เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) - BTOC200507

ซ่อน

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

รหัสทัวร์

BTOC200507
FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
มิลาน | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิร์น

เดินทางช่วง

1 มี.ค. 63 - 10 เม.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
7 วัน 4 คืน
/
เริ่มต้น
45,900 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 45,900 51,800 แสดง - 19
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 45,900 51,800 แสดง - 36
4 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 49,900 56,800 แสดง - 36

รายละเอียดทัวร์