เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) - BTOC200509

ซ่อน

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

รหัสทัวร์

BTOC200509
SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000

เดินทางช่วง

11 มี.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )
7 วัน 4 คืน
/
เริ่มต้น
45,900 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 45,900 51,800 แสดง - 26
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 46,900 53,800 แสดง - 36
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 46,900 53,800 แสดง - 36
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 46,900 53,800 แสดง - 36
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 46,900 53,800 แสดง - 36

รายละเอียดทัวร์