เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] - BTOC200835

ซ่อน

ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

รหัสทัวร์

BTOC200835
ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น

เดินทางช่วง

11 มี.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )
7 วัน 4 คืน
/
เริ่มต้น
39,990 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 39,990 46,890 แสดง - 36
1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 43,990 51,890 แสดง - 36
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 43,990 51,890 แสดง - 36
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 42,990 50,890 แสดง - 36
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 42,990 50,890 แสดง - 36
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 42,990 49,090 แสดง - 36
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 43,990 51,890 แสดง - 36
24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 43,990 51,890 แสดง - 36
1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 43,990 51,890 แสดง - 36
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 43,990 51,890 แสดง - 36

รายละเอียดทัวร์